Komplett guide til gulvvarme 2018

Det er ikke alltid like lett å vite hvilken oppvarmingskilde man skal velge i boligen. 
Vi har her sett på de aller fleste alternativer for gulvvarme som finnes, og kommet frem til en anbefaling basert på komfort, økonomi, varighet installasjon.

Hvordan velge rett gulvvarme? 
Hvilke forutsetninger har boligen?  
Ulike gulvvarmesystemer   
Økonomiske aspekter
Installasjonskostnader 
Inneklima – Sunnere inneklima med gulvvarme 
Slik styres gulvvarme 
Raskt å regulere elektrisk gulvvarme 
Miljø 
Gulvvarme ved rehabilitering 
Vannbåren varme eller varmefolie ved rehabilitering?  
Gulvvarme ved nybygg?

Hvordan velge riktig gulvvarme?

Det er mange gode grunner til å installere gulvvarme i boligen din.

  • Du får en jevn og behagelig varme i rommet som ikke påvirkes av trekk fra vinduer.
  • Når det er kaldt forsvinner mye av kroppsvarmen gjennom hodet og føttene.
  • Derfor hjelper det lite om det er varmt i rommet hvis du fryser på bena.
  • Når gulvet er varmt opplever mange at de kan senket temperaturen flere grader, og bruker mindre strøm totalt.
    Varmen fra gulvet gir større varmefølelse da den stiger oppover kroppen men den gang gulvet blir varmt.
    Strålevarme fra panelovn, vedovn, oljekamin etc gir ikke nærheten av samme effekt.

Med og uten gulvvarme

Gulvvarme er også godt for inneklimaet. Det motvirker et fuktig miljø som får sopp, midd og mugg til å gro, og reduserer støvpartikler som virvler rundt i luften.
Med så mange fordeler er det ikke rart at de fleste moderne bygg i dag installeres med gulvvarme. Det er også en naturlig del av større oppussingsprosjekter i hjemmet. Men hvilken type gulvvarme skal du velge?

Hvilke forutsetninger har boligen?

Det finnes mange alternativer for gulvvarme. Før du tar valget bør du tenke gjennom hvilke forutsetninger som ligger i boligen, rommet og gulvet. Er det snakk om et oppholdsrom, våtrom eller kjellergulv? Har du parkett, fliser eller vinyl? Skal det være tepper, sakkosekker eller store, tunge møbler oppå gulvet?

Våtrom

Mange ønsker seg gulvvarme på badet, for å slippe å sette føttene på et iskaldt gulv når man kommer ut av dusjen. På badet er topplaget ofte fliser eller naturstein som trenger høy varmeeffekt.

Når du installerer gulvvarme i våtrom som bad eller vaskerom er det spesielt viktig med en løsning som tåler vann og fuktighet, og som følger alle normer og forskrifter. Varmekabler må støpes ordentlig inn, det må legges godkjent membran og betongen må herdes ordentlig før du kan bruke rommet. I dag finnes det flere alternativer til tradisjonelle varmekabler, som lavtbyggende våtromsplater med tynne varmekabler i platene.

Kjellerrom

Et annet sted man ofte har behov for gulvvarme er i kjellerstuen eller sokkelleiligheten i underetasjen. Hvis huset er gammelt er det viktig å undersøke hva slags gulv det er, og om det har isolasjon og fuktsperre. Uten isolasjon forsvinner varmen nedover i bakken, i stedet for å varme opp rommet.
Skal du legge isolasjonsplater først og deretter støpe inn varmekabler kan gulvet bli flere centimeter høyere, og skape problemer for dører og terskler. Om du ikke har planer om å totalrenovere rommet og skifte ut alle dører og terskler, kan du velge en løsning som ikke må bygges mye opp i høyden. Det finnes tynne plater eller matter med isolasjon og kabler i spor, og tynne folievarianter med et isolerende belegg under som bygger mindre enn 1 cm.

Uterom

Det er mulig å legge varmekabler i uterom, så du kan nyte hyggelige kvelder på terrassen lenge utover høsten. Varmekabler i uterom krever høy varmeeffekt, og må støpes ned. Gulvvarme i uterom har like strenge krav som våtrom, og bør utføres helt eller delvis av fagfolk.

Betonggulv

En vanlig løsning for betonggulv er å støpe ned varmekabler. Dette er en rimelig og effektiv løsning, men kan være et omfattende prosjekt. Metoden egner seg best i nybygg, store renoveringsprosjekter og ved oppussingsprosjekter uten knappe tidsfrister. I dag finnes det mange forskjellige varmekabler og varmefolier med ulike størrelser og egenskaper. For å finne det beste alternativet må du også se på hvilket topplag du har. Om det er fliser, tykke heller eller fler komponent topplag så passer varmekabler best.
Men om du skal parkett eller laminat så er folie det beste alternativet.

Parkett, laminat og tregulv

Du kan legge gulvvarme under parkett, tregulv og laminat så lenge temperaturen er stabil og tilpasset gulvbelegget. Lavtbyggende varmekabelmatter eller varmefolie er gode alternativer da det er enkelt å regulere temperaturen, som bør begrenses til maks 27 grader.

Sakkosekker, tykke tepper ol må man være litt forsiktige med da de kan magasinere varme og ødelegge gulvet. 

Vær forsiktig med å plassere tepper, sakkosekker og store tunge møbler som sofa og skap tett på gulvet, da det kan sperre varmen inne og ødelegge gulvbelegget. Hvis termostaten måler temperaturen på disse områdene kan det også gi uriktige målinger.

Har du heltregulv må du være ekstra forsiktig så ikke gulvvarmen tørker ut gulvet og får det til å sprekke opp. Noen treslag er mer følsomme for høy temperatur enn andre, men en tommelfingerregel er at du ikke bør legge mer enn 40 W under tregulv og 50 W under parkett.

Fliser og naturstein

Fliser og steingulv krever mer effekt for å varmes opp enn tre, laminat og parkett. Du kan legge både elektrisk varme og vannbåren varme under fliser.

Ulike gulvvarmesystemer

Vi deler gulvvarmesystemer inn i to hovedgrupper: vannbåren og elektrisk. Det finnes også luftbåren gulvvarme, men dette er ikke så vanlig i Norge i dag.

Vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme fungerer slik at oppvarmet vann ledes gjennom gulvet via rør. Rørene ligger ofte i sløyfer og kan være laget av kobber, stål eller plast. Vannet varmes opp av en sentral enhet, som en varmepumpe, biokjel, elektrokjel, solfanger, bergvarme eller pelletskaminer. Temperaturen reguleres av termostater, som justerer mengden med vann og temperaturen på vannet. Du kan legge vannbåren varme under de fleste gulvmaterialer, men et parkettgulv trenger en annen løsning enn flisene på badet.

Vannbåren varme bruker lite strøm og bidrar til et sunt inneklima. Systemet er svært fleksibelt, og lar deg veksle fritt mellom ulike varmekilder. Ulempene er at det tar lang tid å regulere varmen da hele betongsålen må varmes opp, og det kreves mye arbeid i forbindelse med installasjonen. Rørene må støpes i betong og gulvet må herdes ordentlig før du kan bruke rommet.

Luftbåren gulvvarme

Luftbåren gulvvarme fungerer omtrent på samme måte som vannbåren varme. Luften varmes opp fra en sentral enhet, og et viftesystem driver luften fremover gjennom ventilasjonsrør som støpes ned i betong. Luftbåren gulvvarme er ikke mye brukt i dag.

Elektrisk gulvvarme

Det finnes mange typer elektrisk gulvvarme, som elektriske varmekabler, varmekabelmatter, varmefolie og selvregulerende gulvvarme.

Varmekabler leveres som regel på matter som festes på kyllingnett eller armeringsmatter, eller rulles rett ut på underlaget og støpes ned i gulvet. De tynneste varmekablene er bare noen få mm og egner seg godt når du ikke vil bygge opp gulvet på grunn av dører eller terskler. Det finnes «grønne kabler» som er lavtbyggende og helt strålingsfrie for elektrisitet og magnetisme.

Varmekabelmatter er ruller med varmekabler som ligger i et nett. De er enklere og raskere å installere enn tradisjonelle varmekabler, og legges som regel i støp. Varmekabelmatter blir ofte for varme for parkett og tregulv, og passer best under fliser og naturstein.

Varmefolie har blitt et populært alternativ til varmekabler og matter. Folien er lavtbyggende og krever lav varmeeffekt, så den kan legges under de fleste gulv, inkludert tre, parkett, laminat og vinyl. Folien trenger ikke støpes ned, men legges på reflektorplater eller isolasjonsplater og dekkes med byggplast før topplaget legges.

Gulvvarme fra varmefolie har blitt veldig populært de siste 10 årene. 

Fordelen med elektrisk gulvvarme er at temperaturen kan styres raskt og enkelt med en termostat. Moderne termostater kan stilles inn for automatisk dag- og nattregulering, og når du ikke er hjemme. Det finnes også selvregulerende kabler og varmematter som regulerer temperaturen automatisk på bakgrunn av innetemperaturen og varmen fra sola, elektriske apparater, lys og personer i rommet.

Økonomiske aspekter

Uansett hvilket gulvvarmesystem du velger vil det lønne seg for økonomien din.
Et moderne gulvvarmesystem vil øke verdien på boligen din. I tillegg vil en behagelig gulvtemperatur gjøre at hele rommet føles lunere, og du kan senke temperaturen ellers i boligen med flere grader. Det gir positivt utslag på strømregningen over tid. Når du skal vurdere hvilket gulvvarmesystem som lønner seg for deg og boligen din bør du se på både installasjonskostnader, vedlikehold og strømforbruk.

Installasjonskostnader

Å legge vannbåren varme er et dyrere og mer omfattende prosjekt enn en elektrisk løsning. I tillegg til selve rørene som skal støpes ned i gulvet må du ha en varmesentral. Spesielt i våtrom er det mange regler og forskrifter som skal følges, og mesteparten av arbeidet må utføres av en fagperson.
Det er mulig å søke om økonomisk støtte fra Enova hvis du skal installere vannbåren varme og kobler systemet til en fornybar energikilde. Likevel kommer de totale installasjonskostnadene lett opp i 200 000 – 300 000 kroner mer enn ved en elektrisk løsning.

Vedlikehold

Mange velger vannbåren varme i kombinasjon med varmepumpe. En varmepumpe må gjennomsnittlig skiftes ut hvert 17. år, og det tilsvarer en utgift på 50.000 – 100.000 kroner per gang. I tillegg kommer årlig sjekk, vedlikehold og utskifting av slitte ventiler.
Elektriske løsninger har lang levetid, og krever lite vedlikehold. I mange tilfeller holder for eksempel en moderne løsning som elektrisk varmefolie opptil 45 – 50 år uten at du trenger hverken å bytte ut eller vedlikeholde systemet i det hele tatt.

Det er mye penger å hente på å velge riktig gulvvarme.

Strømforbruk

Strømforbruk er en vesentlig utgiftspost for de fleste husholdninger, og oppvarming av bolig og varmtvann utgjør gjennomsnittlig 70 % av energikostnadene.

Vannbåren varme regnes som en svært kostnadseffektiv løsning når det gjelder strømbruk. Systemet lar deg bytte fritt mellom oppvarmingskilder, så du kan velge det som til enhver tid er rimeligst. Det krever imidlertid at du holder deg oppdatert på priser og alternativer. For at vannbåren varme skal være et billigere alternativ i drift så må det velges en annen kilde enn elektrisitet til å varme vannet. Hvis man velger vanlige varmekolber til å varme opp vannet, så blir det en dyr affære.

Elektriske løsninger krever i utgangspunktet mer strøm enn vannbåren varme, men er enklere og raskere å regulere. I tillegg er mange av dagens bygg såkalte «lavenergibygg», som har et lavere energibehov og oppvarmingsbehov. Moderne elektriske løsninger som varmefolie krever lav varmeeffekt for å være effektiv. Og da bruker du mindre strøm enn andre løsninger.
I tillegg gir en rask justering av temperaturen et svært effektivt strømforbruk, og positive utslag på strømregningen. Moderne elektriske løsninger kobles til en smart termostat som kan stilles inn automatisk og justeres ved behov. For eksempel kan du senke temperaturen automatisk om natten, om formiddagen når dere ikke er hjemme, og raskt og enkelt justere temperaturen hvis dere reiser bort og du har glemt å skru av varmen.

Inneklima – Sunnere inneklima med gulvvarme

Regntunge høstdager og kalde vintre gjør at nordmenn tilbringer mye tid inne. Da er det viktig med et behagelig og sunt inneklima, og et fleksibelt styringssystem som gjør det enkelt å tilpasse temperaturen når været skifter.

Alle trives bedre med varme gulv

En jevn og komfortabel gulvvarme bidrar til et sunt inneklima. Det reduserer behovet for annen oppvarming, og du kan skru av de elektriske panelovnene og vifteovnene som tiltrekker seg støv og får brente støvpartikler til å virvle rundt i lufta.

Temperatur og luftfuktighet

Du har kanskje opplevd at du får hodepine eller blir trøtt og ukonsentrert når du oppholder deg i et varmt rom? Både luftfuktigheten og innendørstemperaturen påvirker helsa og konsentrasjonen din. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund er et godt inneklima essensielt for å forebygge og redusere luftveisplager, infeksjoner, allergier og astma.
Når det blir for høy luftfuktighet vokser sopp, mugg og støvmidd raskt. Oppvarming sørger for et tørt inneklima, men for høy temperatur kan føre til brente støvpartikler som irriterer nese, hals og øyne. I slike tilfeller kan personer med kroniske plager bli verre, og friske mennesker kan få forbigående eller langvarige plager. Vanlige problemer er hodepine, tørre slimhinner, kløe i øyne, tretthet og manglende konsentrasjon

Med og uten automatisk temperatur regulering

Invester i et oppvarmingssystem som gir en lav overflatetemperatur med en behagelig varme uten at støvpartiklene forbrennes. Da får du et komfortabelt og sunt inneklima. Temperaturen bør helst ligge rundt 20-22 grader i stua, og noen grader lavere på soverommet. Med automatisk temperatur regulering vil alle oppleve inneklima som behagelig.

Slik styres gulvvarme

Gulvvarme
kan installeres med hver sin kurs for ulike rom, slik at du kan styre
romtemperaturen individuelt. Temperaturen regulerer du via termostat eller et
sentralt system. Vannbåren varme justeres ved å kontrollere hvor mye vann som
sirkulerer i rørende, og hvilken temperatur vannet har. Med vannbåren gulvvarme
får du et sunt inneklima fritt for brente støvpartikler og elektromagnetisk
stråling. Ulempen er at det kan ta opptil 5-6 timer å justere temperaturen i et
vanlig oppholdsrom.

Med ulike soner i huset og et system for å styre varmen, kan du enkel regulere temperaturen i forskjellige rom i huset. Også fra mobilen din. 

Raskt å regulere elektrisk gulvvarme

Elektrisk varme er raskere å regulere enn vannbåren varme, og enda raskere jo nærmere gulvoverflaten varmeelementene ligger. Med varmefolie som ligger tett under topplaget tar det ikke mer enn 30 minutter å justere temperaturen i et vanlig oppholdsrom.
Varmekablene, varmematten eller varmefolien kobles til en termostat som regulerer temperaturen automatisk. Du kan legge inn innstillinger for dag- og nattsenking, og endre temperaturen manuelt hvis du plutselig får behov for å heve eller senke gulvvarmen. Dermed kan du styre og regulere temperaturen i gulvet akkurat slik du ønsker det gjennom hele døgnet.

Miljø

Gulvvarme sparer miljøet

Investerer du i gulvvarme gjør du både økonomien din og miljøet en tjeneste. Med et moderne gulvvarmesystem føles boligen lunere, og du kan redusere temperaturen med flere grader. Både vannbåren gulvvarme og elektrisk gulvvarme er miljøvennlige alternativer til gamle panelovner og vifteovner.

Lavt energiforbruk

Tidligere regnet man elektrisk gulvvarme som et mindre miljøvennlig alternativ, men dette er i ferd med å endre seg. Strøm er en fornybar energikilde som vi stort sett henter fra vannkraft i Norge. Mange nye bygg er såkalte «lavenergibygg», som er godt isolert og trenger mindre energi og oppvarming. I kombinasjon med en moderne og lavtbyggende løsning som varmefolie skal det ikke mye strøm til for å varme opp gulvet.

Med vannbåren varme kan du fritt velge hvilken oppvarmingskilde du vil bruke. Velger du grønne kilder som solvarme, fjernvarme og pelletsovner har du en svært miljøvennlig løsning. Mange kombinerer vannbåren gulvvarme med en varmepumpe, som henter energi fra for eksempel uteluft, jord, sjø eller fjell. Varmepumpen bruker riktignok også strøm, men du får et lavere energiforbruk enn med gammeldagse panelovner og oljebrennere. Ulempen med vannbåren varme er at det tar lang tid å regulere temperaturen. Opptil 6 timer. Tar det mange timer å heve eller senke gulvvarmen i et rom må du kanskje lufte eller sette på en ekstra varmeovn mens du venter. Det gir en mindre effektiv energiutnyttelse enn med elektrisk varme som er raskt å regulere.

Spar miljøet med et fleksibelt styringssystem

Moderne styringssystemer bidrar til å utnytte energien optimalt. Du kan styre gulvvarmen via en separat termostat for hvert rom, eller et sentralt styringssystem.
Mange nye styringssystemer kan også synkroniseres med en app som du laster ned til smarttelefonen din. Slik kan du justere temperaturen enten du er hjemme, på jobb eller på ferie.
Legg inn automatisk temperatursenking om natten, og om formiddagen når ingen er hjemme. Har du glemt å skru ned varmen før du reiser bort i helgen kan du enkelt ordne det i appen.
Her er en video fra en leverandør som illustrerer fleksibelt styringssystem på en bra måte.

Rask temperaturregulering er en av fordelene med elektrisk gulvvarme. Har du varmefolie under parketten tar det bare en halvtime å senke gulvtemperaturen når sola plutselig steker, dere får lyst til å fyre i peisen eller har mange på besøk. Med varmekabler som ligger støpt dypt ned i gulvet tar det fort noen timer, og med vannbåren varme enda lengre. Rask regulering sørger for en komfortabel temperatur for deg og gjestene dine, og en optimal energiutnyttelse.

Gulvvarme ved rehabilitering

Når man installerer gulvvarme i forbindelse med rehabilitering er det viktig å se på hva slags gulv det er i utgangspunktet. En vanlig utfordring i gamle boliger er at gulvet må isoleres først. Med isolasjonsplater, varmekabler, støpemasse og nytt topplag kan gulvet bli flere centimeter høyere, og du får problemer med terskler og dører.
Med Flexwatt varmefolie slipper du dette problemet. Selve varmefolien måler bare 0,2 mm, og selv med isolasjon og byggplast blir det ikke mer enn ca. 3-6 cm høyere totalt.

Slik installeres gulvvarme

Jo fortere oppussingen går unna, jo raskere kan du flytte inn igjen, eller legge boligen ut for salg.
I utgangspunktet kan du gjøre mye av arbeidet med vannbåren gulvvarme selv, men det er et ganske stort og tungt prosjekt. Det gamle gulvet må brytes opp og bæres ut før du forbereder underlaget og legger isolasjon. Deretter legger man varmerørene i sløyfer og heller på støpemasse. Først når støpemassen er ordentlig herdet kan du legge topplaget. I tillegg må man installere varmepumpe eller en annen oppvarmingskilde hvis det ikke finnes i boligen fra før.
Flexwatt varmefolie er en tynn karbonfilm som leveres på rull og kan klippes i ønsket lengde. Den installeres raskt og enkelt av en elektriker, og trenger ikke støpes ned i gulvet. Varmefolien legges rett oppå en reflektorplate eller en isolasjonsplate som både isolerer, leder varmen oppover i gulvet og demper trinnlyd. Deretter legger man et lag med byggplast mellom folien og topplaget før man kobler til det elektriske.

Vannbåren varme eller varmefolie ved rehabilitering?

Når du skal velge oppvarmingssystem for gulvet ved rehabilitering er det flere faktorer du bør ta hensyn til. Vannbåren varme er et miljøvennlig og fleksibelt system som gir deg muligheten til å bytte mellom ulike oppvarmingskilder. Du kan installere mye av det selv, men det er dyrere og mer komplisert å installere enn elektrisk gulvvarme.
Varmefolie er raskt og billig å installere, og enkelt å regulere. Mens det kan ta flere timer å senke temperaturen i et rom med vannbåren varme, tar det bare 30 minutter med varmefolie. Selv om det legges rett under gulvoverflaten er det skånsomt nok for både tregulv, parkett og laminat.

Gulvvarme ved nybygg

Gulvvarme har så mange fordeler at de fleste nye bygg installeres med det i dag. Foruten varme og gode føtter får man en svært effektiv oppvarming av både store og små bygninger. Det gir en jevn og behagelig varme, et sunt inneklima og lavere energiforbruk. Med gulvvarme blir behovet for annen oppvarming redusert, og man slipper panelovner, radiotorer og vifteovner som tar opp plass, bråker og samler støv. I tillegg får du et lavt strømforbruk som er godt for både miljøet og lommeboken.
Gulvvarme deles inn i de to hovedgruppene elektrisk og vannbåren, og det finnes mange typer innenfor hver gruppe. Fordelen med nybygg er at du kan velge fritt blant alle gulvvarmeløsningene, uten å måtte ta hensyn til hva slags gulv og isolasjon det er i bygningen fra før. Det du derimot bør du tenke over før du bestemmer deg er installasjonskostnader, vedlikeholdskostnader og strømforbruk ved de ulike systemene.

Varmefolie mest lavtbyggende

I nybygg trenger man ikke ta like mange hensyn til byggehøyde i forhold til dører og terskler. Det kan likevel være greit å vite at varmefolie kun bygger 0,6 cm i høyden. Vannbåren varme og elektriske varmekabler som legges på isolasjonsplater og må støpes ned bygger som endel høyere.

Varmefolie bygger veldig lite. 

Slik installeres gulvvarme

Ved vannbåren varme legges rør i sløyfer på isolasjonsplater eller annet egnet materiale. Deretter kobler man det til et sentralsystem, og dekker rørene med støpemasse før man legger topplaget. I tillegg må man installere en oppvarmingskilde, som kan være en varmepumpe, solcellepanel eller pelletsovn. Vannbåren varme krever mer tid og ressurser å installere enn elektrisk varme, selv om forskjellene i nybygg ikke er like store som i rehabiliteringsprosjekter. Man må også regne med vedlikeholdskostnader som årlig sjekk og utskiftning med jevne mellomrom.
Elektriske varmekabler installeres på en lignende måte, med rør som støpes ned i gulvet. Her trenger man derimot ingen annen oppvarmingskilde enn strøm.
En av de enkleste og rimeligste gulvvarmesystemene på markedet i dag er varmefolie. Varmefolie er en tynn karbonfilm som rulles ut på isolasjonsplater og dekkes med byggplast. Deretter legger man topplaget, uten å måtte støpe ned folien i gulvet. Varmefolie er også prisgunstig på sikt, da den har lang holdbarhet og ingen vedlikeholdskostnader.

Vannbåren varme eller varmefolie i nybygg?

Tidligere anbefalte man vannbåren varme i nybygg, fordi det ble regnet som den mest miljøvennlige og rimelige løsningen på sikt. Dette er i ferd med å endre seg med moderne elektriske løsninger kombinert med nye tekniske byggstandarder.
I nye bygg isolerer man vegger, tak, loft og vinduer så effektivt at de slipper ut svært lite varme. Dermed er det veldig lite strøm som skal til for å varme opp rommet. Gulvvarme fra varmefolie er også raskere å regulere enn vannbåren varme. Det gjør at du får det mer komfortabelt, samtidig som du senker strømkostnadene.