Flexwatt vs vannbåren varme

Flexwatt varmefolie

– Et bedre alternativ til vannbåren varme

  • Raskere temperaturregulering
  • Lavere investering og vedlikehold
  • Lavere forbruk
  • Vannkraft er vår reneste og mest fornybare energikilde

Raskere temperaturregulering

Med Flexwatt lavtbyggende varmefolie vil du i løpet av 20–30 minutter ha ønsket temperatur i huset. Om natten skrus varmen av automatisk eller manuelt via en app på smarttelefon eller nettbrett. Med nye og tettere hus er det viktig å raskt kunne justere varmen opp og ned for å unngå overoppheting i rommet ved samtidig bruk av andre varmekilder som f.eks peis. 

Lavere investering og vedlikehold

Investeringen i lavtbyggende varmefolie er en engangsinvestering og flere slike anlegg har fungert uten service og vedlikehold i over 45 år.

Til sammenligning er innvesteringskostnadene med vannbåren varme 200–300 000 kroner mer enn elektrovarme, i tillegg til store service- og vedlikeholdskostnader. I følge Statistisk Sentralbyrå må varmepumper skiftes ut ca. 3 ganger i løpet av produktets levetid som er 50 år. Hver utskiftning koster mellom 60–80 000 kroner.

Lavere forbruk

Med nye lavenergibygg og passivhus reduseres oppvarmingsbehovet – i de fleste tilfeller er varmefolie tilstrekkelig som oppvarmingskilde. Varmefolie, som har dag- og nattsenking, kan redusere energiforbruket med opptil 30 prosent. Strømutgiftene kan reduseres med 10–15 prosent kun fordi varmen kommer fra gulvet. 

Vannkraft er vår reneste energikilde

I Norge produserer vi strøm fra vannkraft som er vår reneste og mest fornybare energikilde.

Se hvorfor proffen velger Flexwatt

Få tilbud på Flexwatt